RSVP करण्यासाठी येथे क्लिक करा.
picnic

कृपया खालील माहितीची नोंद घ्या:

सहलीचे ठिकाण: Lumps pond, area # 2

तारीख आणि वेळ:११-जून (त्या दिवशी पाऊस असल्यास १८-जून), २०११. सकाळी १०:०० ते संध्याकाळी :००

सहलीसाठी वर्गणी: 

RSVP members: Adults / Kids over 6 year

$5.00

All Others:  Adults / kids over 6 year

$8.00

Kids under 6 year

Free


RSVP करण्यासाठी येथे क्लिक करा.