कार्यक्रमाचा दर:

Members with RSVP: Adults  $ 12.00
  Kids over 5 yers  $ 6.00
Non members / Non RSVP: Adults  $ 15.00
  Kids over 5 yers  $ 8.00

तयारी साठी आपली नोंदणी (RSVP) दि. ३ एप्रिल २०११ पर्यंत करावी, ही नम्र विनंती.